Показати меню

Навчальна бухгалтерія

Одним із найважливіших завдань на шляху вдосконалення системи освіти в умовах використання інформаційних технологій є практичне навчання студентів основним прийомам облікової роботи в сучасних умовах. Головною ланкою для підвищення якості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050901 "Бухгалтерський облік " та набуття студентами практичних навичок є створення при навчальних закладах лабораторії "Навчальна бухгалтерія".

Навчальна бухгалтерія є методично-практичним центром організації роботи студентів.

Практичне навчання студентів - це складова частина навчального процесу, ефективна форма професійної підготовки майбутнього спеціаліста і ставить за мету закріпити і поглибити знання, одержані студентами в процесі теоретичної підготовки.

Основним завданням навчальної практики із спеціальності "Бухгалтерський облік" є узагальнення, систематизація, фаховий тренінг знань, умінь і навичок ведення бухгалтерського обліку в умовах, максимально наближених до виробничих із використанням бухгалтерських документів конкретних господарств відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Навчальна практика в Каховському державному агротехнічному коледжі проводиться в навчальній бухгалтерії на посадах облікових працівників в умовах, максимально наближених до виробництва, з використанням архівних бухгалтерських документів господарства.

скачать софт